OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní, dodací a platební podmínky

Tyto všeobecné obchodní, dodací a platební podmínky (dále jen ”podmínky”) vydává

Dušan Stínil
Děčínská grafická tiskárna
Teplická 137
40505 Děčín 9 - Bynov


IČ: 06745580 | DIČ: CZ7307222373Obchodní podmínky:

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. v platném znění.


Objednávka:


Na www stránkách blocky.cz jsou u jednotlivého sortimentu (bločky, trhací kostky, poznámkové bloky, samopropisovací tiskopisy) ceníky, kde konečná cena je uvedena včetně DPH (dobírka) za kterou lze bloky objednat. U sortimentu zdravotnických tiskopisů bude připočtena doprava+ balné.
Elektronický formulář objednávky musí obsahovat obchodní jméno zadavatele, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, sídlo společnosti, e-mail a tel. číslo dále sortiment bloků, množství dle ceníků.
Odesláním objednávky potvrzuje odběratel, že se seznámil s obchodními podmínkami a cenou zakázky. Odběratel také může objednávku zadat telefonicky na tel.: 417 560 008 od 7.00 - 15.00 hodin.

 

Podklady pro tisk - korektura

Po odeslání elektronické objednávky zašle odběratel na e-mail: info@blocky.cz v příloze podklady pro tisk.
Předtisková příprava je zahrnuta v ceně objednaného sortimentu,
Před tiskem Vám zašleme náhled v PDF na uvedený e-mail v objednávce, kdy odběratel provede vizuální kontrolu textu, barevnosti, rozmístění. Náhled ke korektuře zpracujeme a odešleme zpravidla do 24 hodin od přijetí objednávky.
Objednávku potvrdíme s cenovou rekapitulací e-mailem a dáme do tisku až po zaslání Vámi odsouhlasené korektury, objednávka se tímto stává závazná.

 
Dodací podmínky

Zakázku zpracujeme a odešleme po dohodě cca. 7 - 10 prac, dní, od potvrzení správnosti zaslaného náhledu v Pdf.
V případě započetí díla nebo v průběhu zhotovení díla vyskytnou-li se překážky, které prodlouží dodací lhůtu, vyrozumí zhotovitel - www.blocky.cz zadavatele o náhradní dodací lhůtě. Expedice je prováděna PPL na uvedenou adresu v objednávce.

 
Platební podmínky

Při objednání sortimentu: bločky, trhací kostky, poznámkové bloky, samopropisovací tiskopisy platí odběratel cenu zakázky hotově při převzetí zásilkovou službou PPL.
Při objednání zdravotnických tiskopisů platí odběratel platebním převodem se splatností 10ti dnů.


Reklamace:

Odběratel je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda během přepravy nedošlo k poškození zboží a ihned na místě, případné poškození zapsat do přepravního listu nebo sepsat zápis o poškození zásilky. V případě, že tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že přepravce nebude brát na pozdější reklamace zřetel. Zjištěné vady zboží je povinen reklamovat u zhotovitele nejpozději do 2 dnů po převzetí zboží. Reklamace musí být vždy písemná s popisem vady. Zhotovitel neodpovídá za vadu díla, se kterým bylo nesprávně manipulováno (poškození nárazem, roztržení obalu atd.), skladování v nepříznivých podmínkách (zvlhnutí, promočení atd.)

 
Storno objednávky

Zaslaná objednávka je závazná a lze ji stornovat pouze ve chvíli, kdy nejsou zahájeny práce na zakázce (grafické úpravy, tisk, expedice), jinak odběratel uhradí dodavateli všechny do té doby vynaložené náklady.


Faktura (daňový doklad)

Faktura je součástí dodávky kde je je vyznačena platba dobírkou, na vyžádání jí zasíláme e-mailem na uvedenou adresu v objednávce.
Při splatnosti platebním převodem, zadavatel souhlasí s tím, že při prodlení s úhradou ceny mu bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,10 % z dlužné částky za každý den prodlení.


Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní, kontaktní či jiné údaje, které získáme z Vaší objednávky nebudou poskytovány třetím stranám. Jediným možným případem, kdy jsou tato data odběratele předány třetí straně, je při přepravě objednaného zboží přepravní službě PPL. Přepravci jsou předána pouze data nezbytně nutná k úspěšnému doručení Vaší zásilky na místo dodací adresy uvedené v objednávce.

Závěr

Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z jejich smluvních vztahů především dohodou


Tyto smluvní podmínky jsou platné a účinné od 01. 07. 2019.
Pokud jste nenalezli odpověď na svoje otázky, zavolejte nám na tel.: +420 412 519 498

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na oboustranně výhodnou spolupráci.

© 2021 DĚČÍNSKÁ TISKÁRNA | All Rights Reserved. Vaše nové webové stránky nejwebdesign.cz